27 فروردین
8:30 ق.ظ - 2:00 ب.ظ تهران

تور نیم روزه تهرانگردی

16 آذر
8:00 ق.ظ - 6:00 ب.ظ طبقه پنجم دانشگاه مهرالبرز

برگزاری مسابقات شطرنج

07 بهمن
8:00 ق.ظ - 11:00 ب.ظ وب سایت کانون

ارائه کد های تخفیف فیلیمو

26 دی
2:00 ب.ظ - 2:00 ب.ظ اطلاع رسانی خواهد شد

ثبت نام در دهمین جشن دانش آموختگی مهرالبرز