تاریخ شروع

00:00

یکشنبه - 1402/06/26

تاریخ پایان

00:00

چهارشنبه - 1403/09/28

آدرس

مهرالبرز

احتراما به اطلاع دانش آموختگانی که در دهمین دوره جشن دانش آموختگی شرکت کرده بودن فیلم ها و عکس های جشن آماده شده است

جهت ثبت درخواست لطفا از طریق لینک زیر درخواست خودتان را ارسال نمائید

ثبت درخواست