16 آذر
8:00 ق.ظ - 6:00 ب.ظ طبقه پنجم دانشگاه مهرالبرز

برگزاری مسابقات شطرنج