کانون دانش آموختگان مهرالبرز در یازدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ پایه گذاری شد و از آنجایی که فارغ التحصیلان دانشگاه مهرالبرز جزء سرمایه های ارزشمند این دانشگاه محسوب می شوند ، بر آن شدیم تا با ایجاد کانونی گرم و پویا ، ارتباط بین دانشگاه و دانش آموختگان را حفظ و انسجام بخشیم تا بتوانیم با ایجاد این پل ارتباطی برای ارتقای علمی ، آموزشی ، پژوهشی ، اقتصادی ، دانش فنی و دانش مدیریتی دانش آموختگان عزیزمان گامهای موثرتری برداریم .

تلاش ما براین است تا با ایجاد علاقه و آگاهی و درگیرساختن دانش آموختگان در این تعامل ، بخش عظیمی از ظرفیت ها و استعدادهای موجود را در مسیر درست و تعالی هرچه بیشتر به کار گیریم.

قراراست این کانون چتری باشد تا شما را برای رسیدن به اهدافتان حمایت و همراهی کند.

کانون دانش آموختگان از همه دانش آموختگان گرانقدر این دانشگاه دعوت می نماید تا ما را در رسیدن به این مهم یاری رساند.