برگزاری مسابقات شطرنج

16 آذر 1400 8:00 ق.ظ - 6:00 ب.ظ
طبقه پنجم دانشگاه مهرالبرز

ارائه کد های تخفیف فیلیمو

07 بهمن 1400 8:00 ق.ظ - 11:00 ب.ظ
وب سایت کانون

ثبت نام در دهمین جشن دانش آموختگی مهرالبرز

26 اردیبهشت 1400 2:00 ب.ظ - 2:00 ب.ظ
مرکز همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت