منوهای نصب در پنل مدیریت

کانون دانش آموختگان مهرالبرز

کانون دانش آموختگان مهرالبرز

00

آذر'۹۹

00

مهر'۹۹

پیست آبعلی

ساعت 6:15 صبح روز جمعه 10 اسفند 97 در ميدان هروي صداهای آشنایی به گوش می رسد تا یک، جمعه …

مشاهده

00

مهر'۹۹

یک روز پر خاطره در ارتفاعات برج میلاد

ساعت ۴:۳۰ صبح، در خیابان شکراله و منتهی به خیابان صالحی در مقابل ساختمان جدید مهرالبرز صداهای آشنایی به گوش …

مشاهده

00

مهر'۹۹

تور یک روزه تنگه واشی…

ساعت ۴:۳۰ صبح، در خیابان شکراله و منتهی به خیابان صالحی در مقابل ساختمان جدید مهرالبرز صداهای آشنایی به گوش …

مشاهده

00

مهر'۹۹

تور یک و نیم روزه ماسوله و قلعه رودخان

ساعت ۴:۳۰ صبح، در خیابان شکراله و منتهی به خیابان صالحی در مقابل ساختمان جدید مهرالبرز صداهای آشنایی به گوش …

مشاهده

درباره کانون

کانون دانش آموختگان مهرالبرز در اردیبهشت ماه 1391 با هدف افزایش انسجام بین دانشگاه و دانش آموختگان پایه گذاری گردید تا با ایجاد این پل ارتباطی ، گامهای موثرتری برای ارتقاء دانش علمی ، فنی ، آموزشی ، پژوهشی و مدیریتی دانش آموختگان بردارد.

    •    تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36

        57658-021 داخلی 103

  •         MehralborzAlumni@gmail.com

 


Coming Soon
نظر شما در مورد سايت جديد كانون دانش آموختگان مهرالبرز
نظر شما در مورد سايت جديد كانون دانش آموختگان مهرالبرز
نظر شما در مورد سايت جديد كانون دانش آموختگان مهرالبرز

منوهای نصب در پنل مدیریت