تاریخ شروع

14:00

یکشنبه - 1400/02/26

تاریخ پایان

14:00

پنجشنبه - 1401/07/07

آدرس

مرکز همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت

اعضای محترم خانواده مهرالبرز

با سلام و احترام

بنا به درخواست عده کثیری از دانش آموختگان و دانشجویان محترم مبنی بر تعویق زمان برگزاری دهمین جشن دانش آموختگان و همچنین ششمین جشنواره خانواده مهرالبرز، این مراسم در روز پنجشنبه هفتم مهر ماه برگزار نخواهد گردید و به زمان مناسب تری موکول شده است که تاریخ جدید آن متعاقبا اعلام می گردد.

معاونت دانشجویی – فرهنگی

محل برگزاری دهمین جشن دانش آموختگی